Moderní styl kouření

Elektronická cigareta nevypouští škodlivý dým, nýbrž jen vodní páru s nikotinem. Pára vzniká odpařováním e-liquidu v atomizéru, nikotin je přidáván následovně. Proto vdechování není tak škodlivé jako u dýmu z klasické cigarety.
Dým z klasické cigarety obsahuje stovky škodlivých látek. Je to převážně dehet a mnoho karcinogenních a jiných škodlivin. Vodní pára, kterou produkuje elektronická cigareta, je naproti tomu neškodná.

Náplně elektronických cigaret

Elektronická cigareta má uvnitř náplň, neboli e-liquid. Náplň obsahuje aromatické příměsi, a také má různý obsah nikotinu. Koncentraci nikotinu je možno snižovat postupně až na nulu. Toto snižování obsahu pomáhá také odvykat kouření jako škodlivému návyku.